Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ข่าวประกาศ  
     
   
 
  ภาพกิจกรรม  
       
   
 
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ...[31 ส.ค. 2561]   
    ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[10 ก.ค. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[21 มิ.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[31 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[25 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[22 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[16 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)...[02 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาอาหารและโภชนาการ)...[30 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[10 เม.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) ภาคเรียนที่ 2/2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ธุรกิจเทคนิคทุ่งสงบิวตี้)...[30 ส.ค. 2561]   
    แบบฟอร์มใบลา ใบลา นศท....[12 ก.ค. 2561]   
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 วันที่ 10 กฎกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[27 มิ.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[15 มิ.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) รอบสอง ภาคเรียนที่ 1/2561...[11 พ.ค. 2561]   
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561...[30 เม.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศสอบราคา  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...[13 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาหารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...[13 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...[31 ส.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561...[31 ส.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...[18 ก.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2...[06 ก.พ. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโรงฝึกปฏิบัติการงานตัวถังและสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[22 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...[17 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 302
เมื่อวาน 337
เดือนนี้ 4,853
เดือนที่แล้ว 2,679
ปีนี้ 34,739
ปีที่แล้ว 69,784
รวม 104,523
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th