Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ข่าวประกาศ  
     
   
 
  ภาพกิจกรรม  
       
   
 
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561...[12 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[07 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[29 พ.ย. 2560]   
    คู่มือการใช้งาน AIS WIFI และ TS-TECH WIFI...[30 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ (สาขาวิชาช่างยนต์)...[26 ก.ค. 2560]   
    ขอเชิญสมัครเข้าโครงการคัดเลือก ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ...[29 มิ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[03 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[31 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ...[09 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2560...[03 ก.พ. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียนระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...[05 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560...[18 ธ.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสุขอนามัยและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560...[08 ธ.ค. 2560]   
    รายชื่อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560...[28 พ.ย. 2560]   
    ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน รอบที่ 2 (เฉพาะ ปวช.)...[16 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2560...[03 ต.ค. 2560]   
    ประกาศจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา...[02 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560...[15 ก.ย. 2560]   
    ประกาศงานวัดผลและประเมินผล...[11 ก.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศสอบราคา  
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[27 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[25 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา (พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ด้วยวิธี...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุต...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา (พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[16 พ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[16 พ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ชื่อเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...[16 พ.ย. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 1,579
เดือนที่แล้ว 3,371
ปีนี้ 1,579
ปีที่แล้ว 69,784
รวม 71,363
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th