Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ข่าวประกาศ  
     
   
 
  ภาพกิจกรรม  
       
   
 
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[10 ก.ค. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[21 มิ.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[31 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[25 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[22 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[16 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)...[02 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาอาหารและโภชนาการ)...[30 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[10 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[10 เม.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    แบบฟอร์มใบลา ใบลา นศท....[12 ก.ค. 2561]   
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 วันที่ 10 กฎกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[27 มิ.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[15 มิ.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) รอบสอง ภาคเรียนที่ 1/2561...[11 พ.ค. 2561]   
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561...[30 เม.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) ภาคเรียนที่ 1/2561...[17 เม.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งส่ง เรื่องรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 เข้าเรียนระดับ ปวส. ในโครงการ SCG Excellent Model School ...[12 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องการเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560...[06 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[12 ก.พ. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[09 ก.พ. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศสอบราคา  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...[18 ก.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2...[06 ก.พ. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโรงฝึกปฏิบัติการงานตัวถังและสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[22 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...[17 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[27 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[25 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา (พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ด้วยวิธี...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุต...[15 ธ.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 25
เดือนนี้ 1,907
เดือนที่แล้ว 2,337
ปีนี้ 26,413
ปีที่แล้ว 69,784
รวม 96,197
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th