Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ข่าวประกาศ  
     
   
 
  ภาพกิจกรรม  
       
   
 
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561...[12 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[07 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[29 พ.ย. 2560]   
    คู่มือการใช้งาน AIS WIFI และ TS-TECH WIFI...[30 ต.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ (สาขาวิชาช่างยนต์)...[26 ก.ค. 2560]   
    ขอเชิญสมัครเข้าโครงการคัดเลือก ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ...[29 มิ.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[03 เม.ย. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...[31 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถ...[09 มี.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2560...[03 ก.พ. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งส่ง เรื่องรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 เข้าเรียนระดับ ปวส. ในโครงการ SCG Excellent Model School ...[12 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องการเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560...[06 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[12 ก.พ. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[09 ก.พ. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SME ประจำปีการศึกษา 2560...[30 ม.ค. 2561]   
    รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส....[24 ม.ค. 2561]   
    ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM...[18 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง การจัดสรรโควตานักเรียนระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...[05 ม.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560...[18 ธ.ค. 2560]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสุขอนามัยและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560...[08 ธ.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศสอบราคา  
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2...[06 ก.พ. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโรงฝึกปฏิบัติการงานตัวถังและสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[22 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...[17 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[11 ม.ค. 2561]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงานจั่วคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...[27 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[25 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา (พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ด้วยวิธี...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา(พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุต...[15 ธ.ค. 2560]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภทวิชา (พณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที...[15 ธ.ค. 2560]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 169
เมื่อวาน 238
เดือนนี้ 2,977
เดือนที่แล้ว 4,872
ปีนี้ 11,045
ปีที่แล้ว 69,784
รวม 80,829
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th