Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
     
  ฝ่ายวิชาการ  
     
 
   
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
   
    งานวัดผลและประเมินผล
   
   
    งานวิทยบริการและห้องสมุด
    แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องอินเทอร์เน็ต
   
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้ประสบการณ์จริง และฝึกงาน
    วุฒิบัตรนร.ทวิภาคี
    สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
    คำร้องขอฝึกงาน (นร.ปกติ)
    คำร้องขอฝึกงาน (นร.ทวิภาคี)
    แบบคำร้องขออนุญาตย้ายสถานประกอบการณ์
    แบบฟอร์มตารางนิเทศ
    แบบฟอร์มตอบรับ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
    แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
    เกณฑ์การประเมินนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
    แบบรายงานการนิเทศ
    แบบให้คะแนนนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
    ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวช. และ ปวส.
    ใบรับรองการฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส.
    แบบประเมินการฝึกอาชีพ
    แบบฟอร์มขอส่งตัวกลับสถานศึกษา
    แผนฝึกอาชีพสาขาแผนกการท่องเที่ยว(วิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว)
    แผนฝึกอาชีพสาขาแผนกการท่องเที่ยว(วิชาฝึกงาน 1)
    แผนฝึกอาชีพสาขาแผนกการท่องเที่ยว(วิชา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
    แผนฝึกอาชีพสาขาแผนกการท่องเที่ยว(วิชา ไทยศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว)
    แผนฝึกอาชีพสาขาแผนกการท่องเที่ยว(วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)
    แผนฝึกอาชีพสาขางานการบริกาารอาหารและเครื่องดื่ม(แผนการฝึกวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม-ปวส.)
    แผนฝึกอาชีพสาขางานการบริกาารอาหารและเครื่องดื่ม(แผนการฝึกวิชางานการจัดการภัตตาคาร-ปวส.)
    แผนฝึกอาชีพสาขางานการบริกาารอาหารและเครื่องดื่ม(แผนการฝึกวิชางานครัวและการประกอบอาหารโรงแรม)
    แผนฝึกอาชีพสาขางานการบริกาารอาหารและเครื่องดื่ม(แผนการฝึกวิชาฝึกงาน1-ปวส.)
    แผนฝึกอาชีพสาขางานการบริกาารอาหารและเครื่องดื่ม(แผนฝึกวิชางานจัดเลี้ยง)
   
    งานสื่อการเรียนการสอน
   
   
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
   
    แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
   
    สาขาวิชาเครื่องกล
   
   
    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   
   
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   
   
    สาขาวิชาก่อสร้าง
   
   
    สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยางฯ
   
   
    สาขาวิชาการบัญชี
   
   
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
    สาขาวิชาการขาย
   
   
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   
 
     
     
     
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 106
เมื่อวาน 32
เดือนนี้ 1,594
เดือนที่แล้ว 3,615
ปีนี้ 47,782
ปีที่แล้ว 69,784
รวม 117,566
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th