ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[25 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[22 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[16 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)...[02 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาอาหารและโภชนาการ)...[30 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[10 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[10 เม.ย. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ...[10 เม.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2561...[04 เม.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561...[30 มี.ค. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด