รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับปวช....[04 ธ.ค. 2561]   
    ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019...[20 พ.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง...[02 พ.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ...[31 ส.ค. 2561]   
    ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[10 ก.ค. 2561]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...[21 มิ.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[31 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[25 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[22 พ.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[16 พ.ค. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด