แบบฟอร์มใบลา ใบลา นศท....[12 ก.ค. 2561]   
     ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 /2561 วันที่ 10 กฎกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[27 มิ.ย. 2561]   
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...[15 มิ.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) รอบสอง ภาคเรียนที่ 1/2561...[11 พ.ค. 2561]   
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561...[30 เม.ย. 2561]   
     ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคาร) ภาคเรียนที่ 1/2561...[17 เม.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งส่ง เรื่องรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 เข้าเรียนระดับ ปวส. ในโครงการ SCG Excellent Model School ...[12 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องการเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560...[06 มี.ค. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[12 ก.พ. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...[09 ก.พ. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด