ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาหารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 ประกาศวันที่  13 กันยายน 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาหารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
   
   วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล