ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

 ประกาศวันที่  26 กันยายน 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
   
   วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล