ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อนงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
 

 ประกาศวันที่  07 พฤศจิกายน 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อนงานโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
 
   
   วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล