ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อนงานโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 ประกาศวันที่  20 พฤศจิกายน 2561

 รายละเอียด   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อนงานโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ดังไฟล์ที่แนบ  
 
   
   ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ