ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ธุรกิจเทคนิคทุ่งสงบิวตี้)  
 

 ประกาศวันที่  30 สิงหาคม 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ธุรกิจเทคนิคทุ่งสงบิวตี้)  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล