ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 

 ประกาศวันที่  17 กันยายน 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล