ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล  
 

 ประกาศวันที่  24 กันยายน 2561

 รายละเอียด   แจ้งนักเรียน นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ดังไฟล์แนบ  
 
   
  นายชนน เพชรอาวุธ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ