ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
 

 ประกาศวันที่  22 พฤษภาคม 2561

 รายละเอียด   ดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล