ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
 

 ประกาศวันที่  25 พฤษภาคม 2561

 รายละเอียด   รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   รายละเอียดประกาศ  
 
   
  นายชนน เพชรอาวุธ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ