ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
 

 ประกาศวันที่  21 มิถุนายน 2561

 รายละเอียด   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 
   
  นายชนน เพชรอาวุธ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ